Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2018

plusiek
0645 9ff7
Reposted fromfriends friends viaEtnigos Etnigos
plusiek
plusiek
0254 ed3b 500

heavenhillgirl:

La Notte (1961), dir. Michelangelo Antonioni

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaiblameyou iblameyou
plusiek
If you get tired, learn to rest, not to quit.
— Banksy
Reposted fromumorusana umorusana viaxannabelle xannabelle

January 13 2018

plusiek
plusiek
9934 9853
Reposted fromtez tez viaazazel azazel
plusiek
0959 f19f
Reposted from777727772 777727772 viaEtnigos Etnigos
plusiek
1942 69b3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
plusiek
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaEtnigos Etnigos
plusiek
Reposted fromFlau Flau viaEtnigos Etnigos
plusiek
0074 3376
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaEtnigos Etnigos
plusiek
6303 0ad5 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaEtnigos Etnigos
plusiek
jeśli chcesz możesz przyjść
kupić wino, zostać na noc
Reposted fromnegation negation viaEtnigos Etnigos
plusiek
5492 35b8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
plusiek
5500 276c
Reposted fromEtnigos Etnigos
plusiek
5501 d086 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
plusiek
5507 6e37 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
plusiek

W stosunkach między kobietą a mężczyzną nie ma partnerskiego traktowania. Facet ma podbijać, napierać, przygniatać do ściany, klepnąć ostro w tyłek, ale odsunąć krzesło i wstać kiedy ona podchodzi.
I mówić jej co ona ma robić. Bo kobiety uwielbiają jak ktoś im mówi co mają robić. To proste.
Nie proś. Bierz.
Nie pytaj. Działaj.
Kiedy kobieta mówi nie, a Tobie zależy próbuj tak długo, aż będzie twoja. I nie obiecuj, jeśli czegoś nie czujesz.

— Pokolenie Ikea
Reposted frompamietnikpaniki pamietnikpaniki viaEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl