Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

plusiek
Myślę, że najsmutniejsi ludzie zawsze próbują z całych sił uszczęśliwiać innych. Wszystko dlatego że wiedzą, jak to jest czuć się kompletnie bezwartościowym, i nie chcą, by inni tak się czuli.
9971 8920 500
Reposted frombrumous brumous viashitsuri shitsuri
plusiek
7816 456b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashitsuri shitsuri
2416 77de 500

electricpersona:

Hawkins Middle School - Snow Ball 1984

plusiek
4065 04af
Reposted fromwagabunda wagabunda viamagdanestor magdanestor

December 03 2017

plusiek
plusiek
6327 a28f
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viain-flagranti in-flagranti
plusiek
plusiek
6328 3a28 500
Reposted fromkaiee kaiee viaviva-salvadore viva-salvadore
6281 0831 500
Reposted fromLaraneia Laraneia viashitsuri shitsuri
plusiek
Myślisz, że będziesz kimś, a potem staje się oczywiste, że nikim. Nie masz takiego talentu, jak sobie wyobrażasz, nie masz planu B, nic dobrze nie umiesz i wcale nie masz wykształcenia. Teraz czeka cię z pięćdziesiąt lat nicości. Ciężka sprawa. Gorsze niż rak mózgu, bo będzie zabijać znacznie dłużej.
— Nick Hornby – Długa droga w dół
Reposted fromEmisja Emisja viashitsuri shitsuri

November 30 2017

plusiek
Myślę, że najsmutniejsi ludzie zawsze próbują z całych sił uszczęśliwiać innych. Wszystko dlatego że wiedzą, jak to jest czuć się kompletnie bezwartościowym, i nie chcą, by inni tak się czuli.
Reposted fromawakened awakened viashitsuri shitsuri
plusiek
plusiek
9546 a954 500
Reposted from777727772 777727772 viashitsuri shitsuri
8307 3204 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viacheersbaby cheersbaby

November 29 2017

plusiek
4432 643b
Reposted fromkyte kyte viaviva-salvadore viva-salvadore

November 27 2017

plusiek
3976 e656 500
Reposted fromtfu tfu viashitsuri shitsuri
plusiek
8398 d8de 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl