Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

plusiek
3191 848a
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawonderwall wonderwall
plusiek
3455 5fb9
Reposted fromgirlfriendinacoma girlfriendinacoma viaazazel azazel
plusiek
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaazazel azazel
plusiek
Pragnienie zanegowania depresji własnej i cudzej jest w naszym społeczeństwie tak silne, że wielu ludzi uzna, że masz problem dopiero w chwili, gdy fruniesz z okna dziesiątego piętra.
— Elizabeth Wurtzel "Kraina Prozaca"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaazazel azazel
plusiek
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viaazazel azazel
plusiek
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viaazazel azazel
plusiek
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaazazel azazel

May 22 2017

plusiek
4750 5deb 500
8509 47ed 500
Reposted fromchristineroad christineroad viaiblameyou iblameyou

May 21 2017

5271 8597 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapsychoviolet psychoviolet
plusiek
1752 6dc1
Reposted fromlittlefool littlefool viapsychoviolet psychoviolet
plusiek
plusiek
plusiek
5939 86ec 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapsychoviolet psychoviolet

May 01 2017

plusiek
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
plusiek
0361 36e3
Reposted fromczk czk viaifyouleave ifyouleave
plusiek
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle vianajmilej najmilej
plusiek
6955 5608 500

April 19 2017

plusiek
1784 17ee 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viacats cats

March 06 2017

3565 f60e 500
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl