Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

plusiek
4750 5deb 500
8509 47ed 500
Reposted fromchristineroad christineroad viaiblameyou iblameyou

May 21 2017

5271 8597 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapsychoviolet psychoviolet
plusiek
1752 6dc1
Reposted fromlittlefool littlefool viapsychoviolet psychoviolet
plusiek
plusiek
plusiek
5939 86ec 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapsychoviolet psychoviolet

May 01 2017

plusiek
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
plusiek
0361 36e3
Reposted fromczk czk viaifyouleave ifyouleave
plusiek
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle vianajmilej najmilej
plusiek
6955 5608 500

April 19 2017

plusiek
1784 17ee 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viacats cats

March 06 2017

3565 f60e 500
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viaazazel azazel
plusiek
5715 03be 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaazazel azazel
plusiek
8810 e575
Reposted fromshitsuri shitsuri
4609 fe4e
Reposted fromshitsuri shitsuri viashitsuri shitsuri
plusiek
Zrozum to co powiem, 
Spróbuj mnie zrozumieć dobrze 
Jak życzenia najlepsze, te urodzinowe 
Albo noworoczne jeszcze lepsze możne 
O północy gdy składane 
Drżącym głosem nie kłamane

Z nim będziesz szczęśliwsza 
Dużo szczęśliwsza będziesz z nim
Ja cóż, włóczęga, niespokojny duch 
Ze mną można tylko pójść na wrzosowisko
I zapomnieć wszystko: 
Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień 
I jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna

Nie myśl ze nie kocham 
Lub ze tylko trochę 
Jak cię kocham nie powiem, no bo nie wypowiem 
Tak ogromnie bardzo, jeszcze więcej możne 
Wiec dlatego właśnie żegnaj 
Zrozum dobrze, żegnaj

Z nim będziesz szczęśliwsza ...

Ze mną można tylko w dali znikać cicho
— Edward Stachura "Wrzosowisko"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viashitsuri shitsuri
plusiek
1618 f886
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viashitsuri shitsuri
plusiek
Reposted fromworst-case worst-case viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl