Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2019

plusiek
4425 553b 500
Reposted fromoll oll viaiblameyou iblameyou
1434 7c8d
Reposted fromwestwood westwood vialekkaprzesada lekkaprzesada

May 12 2019

plusiek
9706 6452 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaiblameyou iblameyou
plusiek
9425 527d 500
Wycinki w termosie 
Reposted fromhormeza hormeza
plusiek
7122 66ee
Reposted fromskonam skonam viahormeza hormeza
plusiek
4221 9f55
Reposted fromzenibyja zenibyja viaazazel azazel
plusiek
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompaniwer paniwer viaazazel azazel
plusiek
Opowiedziałem setki żartów i anegdot, rozbawiałem ludzi do łez, kiedy tak naprawdę chciało mi się płakać. Zawsze dławił mnie smutek, nieważne, jak głośno bym się śmiał.
— Tomasz Mazur, „Fiasko. Podręcznik nieudanej egzystencji”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaazazel azazel
plusiek
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viaazazel azazel
plusiek
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viaazazel azazel

May 11 2019

plusiek
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viauciekam uciekam
plusiek
Boli jak cholera, wiesz? A sposobem żeby bolało mniej jest odcięcie się, wyłączenie uczuć. Nie dziw się więc, że jestem zimna, nie okazuje emocji. Nie zobaczysz teraz na mojej twarzy smutku ani łez. Nie usłyszysz szczerego śmiechu, co najwyżej dostrzeżesz ironiczny półuśmiech. 
— Wyłączam uczucia. Ponownie
Reposted frompozakontrola pozakontrola viaazazel azazel
plusiek
Pisz do mnie czasem, bo umieram
Pisz tak, jakbyś myślał, że nigdy nikomu tego nie pokażesz
A później wyślij
Reposted fromxalchemic xalchemic viaazazel azazel
plusiek
6713 2514
vicious - nikczemni
Reposted frompareidolie pareidolie viaSkydelan Skydelan
plusiek
Ból po stracie jest tak silny, jak silna była więź.
— Julian Barnes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMerlinka Merlinka
plusiek
Jeśli życzysz sobie, żeby coś się stało, to musisz się zatroszczyć o to, żeby się stało.
— Triumf owiec, Leonie Swann
Reposted fromraita raita viaMerlinka Merlinka
plusiek
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata ''Oranżada''
Reposted frompsychodelik psychodelik viaMerlinka Merlinka
plusiek
6046 fccb 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan

May 10 2019

plusiek
Czułem, że najważniejsze to nie myśleć. O niczym, co nie jest teraźniejszością. (...) Nigdy o tym, co będzie dalej. Nigdy o tym, co już było. Nic takiego nie istnieje. Istnieje tylko to, co teraz.
— Jarosław Grzędowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialekkaprzesada lekkaprzesada
plusiek
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl