Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2017

plusiek
5715 03be 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaazazel azazel
plusiek
8810 e575
Reposted fromshitsuri shitsuri
4609 fe4e
Reposted fromshitsuri shitsuri viashitsuri shitsuri
plusiek
Zrozum to co powiem, 
Spróbuj mnie zrozumieć dobrze 
Jak życzenia najlepsze, te urodzinowe 
Albo noworoczne jeszcze lepsze możne 
O północy gdy składane 
Drżącym głosem nie kłamane

Z nim będziesz szczęśliwsza 
Dużo szczęśliwsza będziesz z nim
Ja cóż, włóczęga, niespokojny duch 
Ze mną można tylko pójść na wrzosowisko
I zapomnieć wszystko: 
Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień 
I jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna

Nie myśl ze nie kocham 
Lub ze tylko trochę 
Jak cię kocham nie powiem, no bo nie wypowiem 
Tak ogromnie bardzo, jeszcze więcej możne 
Wiec dlatego właśnie żegnaj 
Zrozum dobrze, żegnaj

Z nim będziesz szczęśliwsza ...

Ze mną można tylko w dali znikać cicho
— Edward Stachura "Wrzosowisko"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viashitsuri shitsuri
plusiek
1618 f886
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viashitsuri shitsuri
plusiek
Reposted fromworst-case worst-case viashitsuri shitsuri
plusiek
9540 2ead 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viashitsuri shitsuri
plusiek
9792 f55f
Emil Cioran 
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaifyouleave ifyouleave
plusiek
5407 c12e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaisolro aisolro
plusiek
6524 b626 500
plusiek
6391 4d34 500
Reposted fromrol rol viaLoveIsEverything LoveIsEverything
plusiek
2542 5468 500
Buszujący w zbożu
Reposted fromcorin corin viaolalaa olalaa
plusiek
Pedro Rangel, Porto
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viaolalaa olalaa
plusiek
8988 92db 500
Reposted fromrol rol viabe-awesome-today be-awesome-today
plusiek
  
Reposted fromfriends friends viaaisolro aisolro
plusiek
0113 cb62
Reposted frompawele pawele viaaisolro aisolro
plusiek
plusiek
3702 ac86
Reposted fromkatvont katvont viashitsuri shitsuri
plusiek
Niech myślą, co chcą, ale nie miałem zamiaru się utopić. Zamierzałem płynąc, dopóki nie utonę - a to nie to samo.
— Joseph Conrad / przeszłość.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl