Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2020

plusiek
2655 a24f 500
Reposted fromvermis vermis viahormeza hormeza
plusiek
5568 f5fc 500
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza
plusiek
3221 4681 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapchamtensyf pchamtensyf
plusiek
plusiek
1918 1987 500
9402 ad31 500
Reposted fromthetemple thetemple vianiskowo niskowo
plusiek
9763 fbc8 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaToshi Toshi

February 06 2020

plusiek
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viapchamtensyf pchamtensyf
plusiek
5864 34f3 500
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
plusiek
5579 28cb 500
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii vianiskowo niskowo
plusiek
plusiek
5033 e3af 500
Reposted fromhrafn hrafn vianiskowo niskowo
plusiek
5031 9cf0
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza

January 08 2020

plusiek
Niech pan mi powie, jeśli pan wie. I dlaczego, skoro kochałem ją jak nikogo na świecie, nie umieliśmy z sobą być? Kochałem, to zresztą jakby nic nie powiedzieć. Nieraz czułem, jakby to ona dopiero dała mi moje życie. Jakby to nie ona z mojego żebra, lecz ja z jej żebra, odwrotnie niż w Piśmie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
plusiek
Nienawidzę tego, że jestem taka słaba.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
plusiek
               Może jednak 

Na Nowy Rok
Milczę Ci
Wszystkiego,
Czego nie mogę
Życzyć sobie.
Bo przecież 
To nierealne.
Ale i tak
Ci to milczę.
Z całego serca.
Bo może jednak.

— Maciej Wierszycki
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapchamtensyf pchamtensyf
3705 16aa
Reposted frombrumous brumous viapchamtensyf pchamtensyf

January 06 2020

plusiek
Wesołych Świąt
- jak co roku mam nawet prezent. 
plusiek
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Soup
Reposted fromtomusterup tomusterup
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl