Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2020

plusiek
Nie możemy pogodzić się z przeszłością. Nie możemy też z teraźniejszością. Chyba tylko przyszłość nam została. 
plusiek
Zbuduję Ci dom, będziesz miała schron Taki szałas na hałas i zasadzę brzozę tuż za rogiem Żebyś latem miała cień..
— Bitamina

April 10 2020

plusiek
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin, Coś pożyczonego
Reposted fromaggape aggape viamoglismywszystko moglismywszystko
plusiek
Mało wesoło, mało radośnie, ale nadal świątecznie. 
9402 ad31 500
Reposted fromthetemple thetemple viaMsChocolate MsChocolate

April 09 2020

plusiek
I had a dream
I got everything I wanted
But when I wake up, I see
You with me

And you say, "As long as I'm here, no one can hurt you
Don't wanna lie here, but you can learn to
If I could change the way that you see yourself
You wouldn't wonder why you hear 'they don't deserve you'"
Reposted bymoglismywszystko moglismywszystko
plusiek
Niektórzy mówią, że jeśli jakaś osoba pojawia się w Twoim śnie, to dlatego, że chciałaby się z Tobą spotkać. Mam nadzieję, że to prawda.
— Pola Wiktoriańska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
2593 9a1e
Reposted fromunco unco viaiblameyou iblameyou
plusiek
9792 32b1 500
Roma Ligocka
"Jeden dobry dzień"
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viahormeza hormeza

April 08 2020

plusiek
Mówi się o wszystkim poza tym, co naprawdę ważne. O tym, co ważne, nie mówi się nigdy. Matki wychowują nas w myśl zasady: „Im mniej wiesz, tym spokojniej śpisz”. Co znaczy ni mniej, ni więcej, tylko tyle, żebyś odwrócił wzrok i milczał jak tchórz. I to właśnie robimy, to nam najlepiej wychodzi.
— Eva García Sáenz de Urturi - "Cisza białego miasta"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf
plusiek
Może w głębi duszy żywię nadzieję, że kiedyś, któregoś dnia, wszystko się zmieni.
— Nicola Yoon
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottibluebell lottibluebell

April 07 2020

plusiek
The city’s cold and empty
No one’s around to judge me
I can’t see clearly when you’re gone

April 06 2020

plusiek
(...) znajduję taką krótką notatkę: "Straciłem więcej niż posiadałem". Wyraża ona doskonale co się we mnie działo.
— André Maurois - "Klimaty"
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf

April 05 2020

plusiek
To wszystko prawda.

April 04 2020

plusiek
6061 3bb7 500
Reposted fromsoftboi softboi vianiskowo niskowo
plusiek
Swin­ging in the bac­ky­ard
Pull up in your fast car
Whi­stling my name

Open up a beer
And you say get over here
And play a video game

I’m in his favo­rite sun dress
Wat­ching me get undres­sed
Take that body downtown

I say you the bestest
Lean in for a big kiss
Put his favo­rite per­fume on

Go play a video game

It’s you, it’s you, it’s all for you
Eve­ry­thing I do
Tell you all the time
Heaven is a place on earth with you
Tell me all the things you want to do
I heard that you like the bad girls
Honey, is that true?
It’s bet­ter than I ever even knew
They say that the world was built for two
Only worth living if some­body is loving you
Baby now you do

Sin­ging in the old bars
Swin­ging with the old stars
Living for the fame

Kis­sing in the blue dark
Play­ing pool and wild darts
Video games

He holds me in his big arms
Drunk and I am seeing stars
This is all I think of

Wat­ching all our friends
Fall in and out of Old Paul’s
This is my idea of fun

Play­ing video games

It’s you, it’s you, it’s all for you
Eve­ry­thing I do
I tell you all the time
Heaven is a place on earth with you
Tell me all the things you want to do
I heard that you like the bad girls
Honey, is that true?
It’s bet­ter than I ever even knew
They say that the world was built for two
Only worth living if some­body is loving you
Baby now you do

Now you do


-Lana Del Rey
'Video games' 
plusiek
Reposted fromshakeme shakeme vialottibluebell lottibluebell
plusiek
2303 1953
Reposted fromunr-eal unr-eal viawonderwall wonderwall
plusiek
9971 12fd
Reposted frommalice malice viawonderwall wonderwall
6205 5aa5 500
Reposted fromunco unco viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...