Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2020

plusiek
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viapchamtensyf pchamtensyf
plusiek
5864 34f3 500
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
plusiek
5579 28cb 500
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii vianiskowo niskowo
plusiek
plusiek
5033 e3af 500
Reposted fromhrafn hrafn vianiskowo niskowo
plusiek
5031 9cf0
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza

January 08 2020

plusiek
Niech pan mi powie, jeśli pan wie. I dlaczego, skoro kochałem ją jak nikogo na świecie, nie umieliśmy z sobą być? Kochałem, to zresztą jakby nic nie powiedzieć. Nieraz czułem, jakby to ona dopiero dała mi moje życie. Jakby to nie ona z mojego żebra, lecz ja z jej żebra, odwrotnie niż w Piśmie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
plusiek
Nienawidzę tego, że jestem taka słaba.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
plusiek
               Może jednak 

Na Nowy Rok
Milczę Ci
Wszystkiego,
Czego nie mogę
Życzyć sobie.
Bo przecież 
To nierealne.
Ale i tak
Ci to milczę.
Z całego serca.
Bo może jednak.

— Maciej Wierszycki
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapchamtensyf pchamtensyf
3705 16aa
Reposted frombrumous brumous viapchamtensyf pchamtensyf

January 06 2020

plusiek
Wesołych Świąt
- jak co roku mam nawet prezent. 
plusiek
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Soup
Reposted fromtomusterup tomusterup

January 01 2020

plusiek
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem.

Znikam.
Reposted fromnotforgetme notforgetme viapchamtensyf pchamtensyf
plusiek
1391 0526 500
Ewa Jarocka
Reposted fromhormeza hormeza viapchamtensyf pchamtensyf
plusiek
7087 a20b
Reposted fromflesz flesz viapchamtensyf pchamtensyf
plusiek
8458 c591 500
Reposted fromnyaako nyaako viapchamtensyf pchamtensyf
plusiek
5916 d24b 500
Reposted fromsoftboi softboi viapchamtensyf pchamtensyf
plusiek
Miłość i nienawiść są bardzo blisko siebie. Freud powiedział, że miłość i nienawiść to w zasadzie to samo. Przeciwieństwem miłości jest obojętność, a nie nienawiść, jak się powszechnie sądzi. Jeśli jest nienawiść, to jest jeszcze jakaś nadzieja, jakaś niezrealizowana potrzeba, jakieś pragnienie. Obojętność to stan, w którym już nic nie ma znaczenia i jest ona znacznie bardziej toksyczna.
— Agnieszka Jucewicz – Kochaj wystarczająco dobrze
plusiek

"Wszystko, co mi możesz pomóc, to tylko mnie kochać. Zrobię co będę mógł, żebyś była szczęśliwa.
-Będę szczęśliwa, jeśli Tobie będzie dobrze"

Marek Hłasko- "Ósmy dzień tygodnia"

Reposted fromUndomiel Undomiel vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl