Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2019

6464 bd05
Reposted frombrumous brumous vianieobecnosc nieobecnosc
plusiek
3052 b605
Reposted frommisza misza vianieobecnosc nieobecnosc

August 09 2019

plusiek
Just have a good night and dreams tonight.
plusiek
Dociera do ciebie, że masz przechlapane, gdy zaczynasz zapamiętywać drobne rzeczy dotyczące danej osoby.
— znalezione
plusiek
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajoannem joannem
plusiek

We mnie

Problem jest na pewno we mnie,

Nie doszukuj się go w sobie,

W tobie wszystko jest okay.

— Dawid Podsiadło, Nie ma fal
plusiek
8574 6c3d 500
Anna Ciarkowska
plusiek
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
plusiek
6296 b2ad
plusiek
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viaolalaa olalaa
plusiek
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa vianiebieskieoczy niebieskieoczy

August 07 2019

plusiek
5004 e636
Reposted fromflesz flesz viahormeza hormeza
6446 fc23
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada

August 06 2019

plusiek
9781 ec7a
Sophia Loren in Paris, 1956...
Reposted frombearded bearded viaged ged
plusiek
5105 6a8f
Reposted frompunisher punisher viaged ged
plusiek
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaged ged
plusiek
5787 914e
Reposted frompunisher punisher vianiskowo niskowo
plusiek
Wstydzę się
Na plaży gdy ktoś na mnie patrzy
I w autobusie
Buzuje we mnie wstydu zaczyn
Nie wiem gdzie
Się bardziej schować więc wychodzę

Wstydzę się
Napełnia mi czerwienią lica
Jąkam też
Choć bardzo chciałabym wykrzyczeć
Cała drżę
A oczy mi się szklą od życia
— domowe melodie - wstydzę się
Reposted fromRedowskaa Redowskaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
plusiek

Ja też się boję. Boję się dni, które nadejdą. Że nie wytrzymam już tego, bo nie mam tego najważniejszego. Że coś przeminęło z wiatrem.

— Federico Moccia
Reposted fromaleander aleander vianiebieskieoczy niebieskieoczy
plusiek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...