Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2019

plusiek
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Oczami Mężczyzny
Reposted fromniewychowana niewychowana

November 27 2019

plusiek
9536 22b7 500
chociaż tyle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
plusiek
4552 831f
Reposted fromble ble
plusiek
8458 c591 500
Reposted fromnyaako nyaako

November 26 2019

plusiek
Żadna droga w moim życiu nie była tak długa jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej.
— Alice Miller
Reposted fromupinthesky upinthesky
plusiek
7717 29b0
Reposted fromsilkydreams silkydreams
plusiek
Marek Hłasko mówił:
Chrystus chciał uzdrowić
naród
to go ukrzyżowali.
Nie należy się wygłupiać.
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf

November 22 2019

plusiek
0607 fb5e 500
Reposted fromcontigo contigo viaazazel azazel
plusiek
4684 d265 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaazazel azazel
plusiek
1896 6163
Reposted fromnieEstetyczna nieEstetyczna viaazazel azazel
plusiek
- Jakoś sobie poradzę. - Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey "Ostatni testament"
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMsChocolate MsChocolate
plusiek
6345 ca2c
Reposted fromEtnigos Etnigos vialekkaprzesada lekkaprzesada

November 21 2019

9001 038a 500

steampunktendencies:

Installed in the year 1410, this 600 year old clock in the city of Prague is the World’s oldest astronomical clock still in operation.

plusiek
3747 8063
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
plusiek
1097 4c85
Reposted frombecause because viahormeza hormeza

November 20 2019

plusiek
8137 d0a8 500
Reposted fromIriss Iriss vianiskowo niskowo
plusiek
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiblameyou iblameyou
plusiek
7486 22af 500
Reposted fromnyaako nyaako viaphilomath philomath
plusiek
7834 115a
Reposted fromEtnigos Etnigos viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...