Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2020

plusiek
Leżę i nie mogę zasnąć
Myślę o tym jakby z Tobą mogło być Kątem oka w swojej chorej wyobraźni
widzę, jaki właśnie oglądamy film przed snem W głowie mam jak nigdy same pełne zdania
Przed Tobą jestem zawsze jeden krok Wiem, co zwykle lubisz jadać na śniadanie
Jest nam dobrze, uwierz widzę to co noc, co noc...
— KORTEZ
Reposted fromsapnai sapnai viapchamtensyf pchamtensyf
plusiek
9310 be06
Reposted fromveryme veryme viapchamtensyf pchamtensyf
plusiek
Zawsze czuje się źle w sylwestra, cieszę się że już po wszystkim 
— Też tak ktoś ma?
Reposted fromSkydelan Skydelan

December 31 2019

plusiek
Szczęśliwego Nowego Roku 

December 29 2019

plusiek
1423 8779 500
What if you're that person but I'm not ready?... 
Reposted fromrudosci rudosci viaSkydelan Skydelan
plusiek
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viaSkydelan Skydelan
plusiek
8448 6bd5 500
plusiek
8235 7f50 500
Reposted fromSilentRule SilentRule vianieobecnosc nieobecnosc
plusiek
9407 feb6
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianieobecnosc nieobecnosc
plusiek
7486 22af 500
Reposted fromnyaako nyaako vianieobecnosc nieobecnosc
plusiek
Reposted frommrrru mrrru vianieobecnosc nieobecnosc
plusiek
7356 4e67
Reposted fromlostinspace lostinspace vianieobecnosc nieobecnosc
plusiek
8846 8191 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
plusiek
1872 3ff4 500
Lew Tołstoj
Reposted fromsoftboi softboi vianieobecnosc nieobecnosc
plusiek
0889 54c9
Reposted fromJustVicky JustVicky viapchamtensyf pchamtensyf
plusiek
Ludzie wierzą, że będą szczęśliwi, jeśli przeprowadzą się w jakieś inne miejsce, lecz przekonują się, że to tak nie działa. Gdziekolwiek się udasz, zabierasz tam siebie.
— Neil Gaiman
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle

December 08 2019

plusiek
8767 ab23 500
Reposted fromsowaaa sowaaa viaazazel azazel
plusiek
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted fromnorwegianwoods norwegianwoods vianiskowo niskowo
0589 be4b 500

freshmoviequotes:

Taxi Driver (1976)

Reposted fromLittleJack LittleJack viapchamtensyf pchamtensyf
4935 9c59
Reposted fromkniepuder kniepuder viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl